Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Falutorget

Som en del i projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm ingår att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Falutorget.

Vad gör vi?

Korsningen vid Falutorget byggs om till en planskild korsning. I samband med detta tas trafikljusen i korsningen bort. I dagsläget pågår inget byggande vid Falutorget. Vi har under 2017 genomfört en byggnation av en cirkulationsplats. Ombyggnationen av den planskilda korsningen startar tidigast hösten 2018.

Varför bygger vi om korsningen vid Falutorget?

Den planskilda korsningen vid Falutorget kommer att avlasta E45:an vid trafikplatserna Stadstjänaremotet och Slakthusmotet och därmed förbättra framkomligheten i centrala Göteborg. Utöver detta så bidrar en planskild korsning till ökad trafiksäkerhet och bidrar till en säkrare anslutning för gång- och cykeltrafik.

Hur påverkas trafiken?

Under hösten 2018 planeras ett nytt trafikskede. Detta trafikskede innebär förenklat att trafiken från E45:an kommer att ledas längs med Partihandelsgatan förbi Gullbergstunneln fram till Falutorget där den ansluts mot befintlig väg, så som trafiken leds om i dagsläget. Däremot så kommer E45:an att böja av söderut och gå som en båge runt Falutorget. Detta görs för att kunna möjliggöra ombyggnationen av Falutorget. Mer information kommer närmare byggstart.