Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gullbergsmotet

Gullbergsmotet är idag hårt belastat med trafik med ett flertal större vägar som ansluter. De åtgärder vi gör innebär att vi förbättrar trafikflödet i området och anpassar till byggnationen av Marieholmstunneln.

Vad gör vi?

I projektet ingår att utföra fyra större förändringar av Gullbergsmotet – bredda bron, trimningsåtgärder, sättningsreducerande åtgärder samt byggandet av en ny ambulanspåfart. Ombyggnationen av rampbron innebär att befintlig bro ersätts av en ny bredare bro som möjliggör ett extra körfält i varje riktning, vilket är en anpassning till Marieholmsförbindelsen. För att göra det möjligt att ta sig fram i området under ombyggnationen byggs en provisorisk ramp och trafiken leds om. Trimningsåtgärderna omfattar åtgärder som är till för att effektivisera trafiksystemen i Gullbergsmotet, så som att ta bort trafikljus, leda om trafiken eller flytta trängselskattportalerna. De sättningsreducerande åtgärderna innebär att bankpålar kommer att slås i marken för att stabilisera jorden vid motet. Till sist innebär ombyggnationen av motet att en ny ambulanspåfart byggs för att förbättra insatstiderna under byggskedet.

I dagsläget är ambulanspåfarten färdigbyggd och under våren 2018 kommer den provisoriska rampen att byggas.

Varför bygger vi om Gullbergsmotet?

Idag leder ett flertal större vägar in till Gullbergsmotet, vilket skapar trafikflöden som är mycket högre än vad Tingstadstunneln klarar av. Som en följd av detta planeras byggandet av Marieholmstunneln, som medför att trafik måste ledas om från Gullbergsmotet. Detta innebär i sin tur att trafiksystemen i motet kan skalas ner – trimmas – för att öka framkomligheten. Eftersom området tidigare utgjordes av träskmark så saknar marken bärighet och därmed har det funnits stora problem med sättningar i marken runt motet, vilket nödvändiggör de sättningsreducerande åtgärderna.

Hur påverkas trafiken?

Det nya trafikskedet i Gullbergsmotet innebär att den västra rampen mellan E6:an och E45:an kommer att stängs av. Detta medför att trafikanter som kommer på E6:an från Tingstadstunneln och som ska upp på E45:an och färdas vidare i östergående riktning kommer att behöva vända i Olskroksmotet. Detta medför en längre resesträcka och en längre restid.

För mer information se karta här