Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omledning vid vägarbete. Foto: Elin Gårdestig

Trafikpåverkan under byggtiden

När E45 byggs om påverkas trafiken på leden. Vi arbetar för att alla ska kunna ta sig fram till sina målpunkter så smidigt som möjligt under byggtiden. Trafiken kommer att ledas om i olika skeden och du kan läsa mer om hur nedan.

Eftersom ombyggnaden av E45 sker på befintlig väg kommer vi att påverka trafiken på leden. Många trafikanter passerar sträckan varje dag, och vi behöver leda om trafiken för att upprätthålla både trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi arbetar efter den vision som tagits fram gemensamt av Trafikverket, Göteborg Stad och Västtrafik: "Det skall vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden."

Hur påverkas kontor och handel i området?

Vi arbetar tillsammans med andra projekt i området för att hitta lösningar så att kontor och verksamheter på Gullbergsstrand kan nås under hela byggtiden av samtliga trafikslag. Dock kommer det att vara viss minskning i framkomlighet jämfört med idag.

Göteborg Stad har anlitat en företagskommunikatör som ska informera verksamheter i Göteborg om vilka stora hus- och anläggningsprojekt som är på gång samt vad företag kan göra för att underlätta för sina egna medarbetare. Har du frågor om det arbetet, kontakta Jenny Röström, se kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Hur påverkas trafiken?

Under byggtiden behöver vi ersätta den nuvarande ledens funktion. Därför bygger vi en tillfällig väg söder om befintlig E45 med två körfält i vardera riktning. Dessutom byggs en lokalgata  för lokaltrafik som ska från Centralstationen och Nordstan.

För att underlätta för trafikanter gör vi så få trafikomläggningar som möjligt. Tre större trafikomläggningar är planerade i projektet:

  • November 2018: Ombyggnation av Falutorgsmotet (korsningen vid fd Gasklockan) påbörjas. Funktionen för trafiken flyttas till en tillfällig korsning söder om befintliga Falutorget samt en ny korsning i Kämpegatans förlängning. Mer information om trafikomläggningen kommer inom kort.
  • Vintern 2019: Norra tunnelröret i Gullbergstunneln är färdigt och trafikeras. Under perioden fortsätter byggnation av det södra tunnelröret samt Falutorget. Mer information om trafikomläggningen kommer inom kort.
  • Sommaren 2020: Ny planskild korsning i Falutorget är klar färdig och trafikeras. Byggnation av det södra tunnelröret i Gullbergstunneln pågår. Mer information om trafikomläggningen kommer inom kort.
  • Våren 2021: Gullbergstunneln färdigbyggd. Mer information om trafikomläggningen kommer inom kort.

Vi uppdaterar med information om de omledningar vi planerar i de kommande etapperna så snart vi har allt klart.

Gång och cykeltrafik

Gång och cykel är prioriterade trafikslag i projektet. Längs sträckan finns det idag två kopplingar över E45, en vid Falutorget/Gasklockan samt en vid Stadstjänarebron i närheten av Centralstationen. Vi har som mål att behålla antalet kopplingar under hela byggtiden. I november 2018 kommer två ytterligare kopplingar för gång- och cykel att öppnas upp, en strax öster om Stadstjänarebron samt en i Kämpegatans förlängning. När Falutorget byggs om kommer en vi att bygga en tillfällig koppling öster om den befintliga. En karta över gång- och cykelstråk i området kommer inom kort.