Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omledning vid vägarbete. Foto: Elin Gårdestig

Trafikpåverkan under byggtiden

När E45 byggs om påverkas trafiken på leden. Vi arbetar för att alla ska kunna ta sig fram till sina målpunkter så smidigt som möjligt under byggtiden. Trafiken kommer att ledas om i olika skeden och du kan läsa mer om hur nedan.

Eftersom ombyggnaden av E45 sker på befintlig väg kommer vi att påverka trafiken på leden. Många trafikanter passerar sträckan varje dag, och vi behöver leda om trafiken för att upprätthålla både trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi arbetar efter den vision som tagits fram gemensamt av Trafikverket, Göteborg Stad och Västtrafik: "Det skall vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden."

Hur påverkas kontor och handel i området?

Vi arbetar tillsammans med andra projekt i området för att hitta lösningar så att kontor och verksamheter på Gullbergsstrand kan nås under hela byggtiden av samtliga trafikslag. Dock kommer det att vara viss minskning i framkomlighet jämfört med idag.

Göteborg Stad har anlitat en företagskommunikatör som ska informera verksamheter i Göteborg om vilka stora hus- och anläggningsprojekt som är på gång samt vad företag kan göra för att underlätta för sina egna medarbetare. Har du frågor om det arbetet, kontakta Jenny Röström, se kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Hur påverkas trafiken?

Under byggtiden behöver vi ersätta den nuvarande ledens funktion. Därför bygger vi en tillfällig väg söder om befintlig E45. Den tillfälliga vägen kommer att ha tre körfält i vardera riktningen. Två körfält i respektive riktning är för trafiken på väg mot E45. Det tredje är för lokaltrafik som ska mot Centralstationen, Nordstan, Lilla Bommen och Gullbergs Strand.

För att underlätta för trafikanter gör vi så få trafikomläggningar som möjligt. Vi har därför delat in byggnationen i två etapper:

  • Etapp 1 är den västra delen av sträckan och innebär en nedsänkning av E45 och byggnation av den nya Gullbergstunneln.
  • Etapp 2 innebär om ombyggnation av Falutorgsmotet (korsningen vid Gasklockan). Utöver detta kommer även en bro i Gullbergsmotet att breddas.

Nedan finns information om de omledningar vi planerar i de olika etapperna. Eftersom det kommer att pågå flera stora ombyggnationsprojekt i närheten samtidigt kan vi behöva revidera planeringen.

Gång och cykeltrafik

Gång och cykel är prioriterade trafikslag i projektet. Längs sträckan finns det idag två kopplingar över E45, en vid Falutorget/Gasklockan samt en vid Stadstjänarebron i närheten av Centralstationen. Vi har som mål att behålla antalet kopplingar under hela byggtiden. När nya Stationsmotet öppnar sommaren 2018 kommer ytterligare en koppling för gång- och cykel att finnas. När Falutorget byggs om kommer en vi att bygga en tillfällig koppling öster om den befintliga.