Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikomledning vid etapp 2 av E45 Lilla Bommen–Marieholm

Sommaren 2019 fram till årsskiftet 2020/2021 blir omledningen av trafiken mindre omfattande.

Under sommaren 2019 kommer den västra delen av sträckan, inklusive den nya Gullbergstunneln, att vara färdigbyggd. Från sommaren 2019 till årsskiftet 2020/2021 kommer trafiken att kunna trafikera den färdiga delen och tunneln. Den nya trafikplatsen i Kämpegatans förlängning, Stationsmotet, kommer också att vara öppen för bil-, gång- och cykeltrafik.

När Falutorget byggs om flyttas kopplingen som finns där idag längre österut. Bilar som kommer från E6 norrifrån kan svänga av mot Gullbergs Strandgata som idag, men bilar på E45 västerut får under denna period svänga av i nya Stationsmotet istället. Lokaltrafik som ska ta sig mellan Gullbergsstrand och Gullbergsvass får också nyttja det nya Stationsmotet. Tre körfält är öppna i vardera riktning.

Omledningskarta
Trafikomledning vid etapp 2

När den befintliga korsningen vid Falutorget byggs om kommer kopplingen för gång- och cykel att flyttas öster om Falutorget, se gul markering på bilden ovan.

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer den nybyggda E45 att kunna trafikeras fullt ut. Under våren och sommaren 2021 kommer en del arbete att fortgå. Dessa arbeten kommer dock inte ha stor påverkan på trafiken.

Trafikomläggning Gullbergsmotet

Vid Gullbergsmotet breddar vi en befintlig bro för att kunna skapa två genomgående körfält för E45 och för att anpassa E45 till kommande Marieholmsmotet. Ombyggnaden av bron kommer att börja tidigast under sommaren 2018. En tillfällig bro byggs vid sidan om den befintliga vilket gör att trafiken kan passera området, dock med en viss påverkan i framkomlighet. På bilden nedan visar blå markering vilken bro som ska breddas. Röd markering visar placering av den tillfälliga bron.

Flygbild med blå och röda markeringar
Trafikomläggning Gullbersmotet. Blå markering visar den bro som ska breddas. Röd markering visar läge för tillfällig bro under byggtiden.