Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikskede från 7 november 2018

Från den 7 november 2018 läggs trafiken om till ett nytt skede. Denna trafikföring kommer att gälla cirka ett år, till november 2019.

När Falutorget byggs om flyttas korsningen som finns där idag längre söderut. Trafiken till Gullbergsstrand och Centralenområdet fördelas på två nya ställen: en tillfällig korsning vid Falutorget, söder om den befintliga samt en ny korsning vid det nya Stationsmotet i Kämpegatans förlängning. Nedan beskrivning är tänkt att underlätta för trafikanter att ta sig fram i området:

Så påverkas du som biltrafikant:

Om du kör på E45 med riktning västerut
Trafik från E45V mot Gullbergsstrand svänger av öster om Falutorget, likt tidigare avfart. Avfarten kommer dock att flyttas ca 100 meter österut. Redan vid vävning längre österut (Vid bron över E6) håller man höger mot Lilla-Bommen och Marieholm för att ta sig till avfarten mot Gullbargs Strandgata.

Trafik från E45V mot Centralen svänger av strax söder om den tidigare plankorsningen vid Falutorget och fortsätter via den nya cirkulationsplatsen och vidare på den nya Gullbergsvassgatan mot Centralen.

Om du kör på E45 med riktning österut
Som trafikant på östergående E45 kör du på samma sätt som idag. Så länge Götatunneln är enkelriktad svänger trafikanter från E45Ö mot Gullbergsstrand och Centralen vid Järntorgsmotet för att följa Stora Badhusgatan och Västra Sjöfarten österut. När förstärkningsarbetet i Götatunneln är klart så kommer trafik från E45Ö mot Gullbergsstrand och Centralen att ledas via avfartsramp vid Götatunnelns mynning. Arbetet med Götatunneln beräknas vara klart i mitten av december.

Utöver avfarten vid Götatunnelns mynning kommer det även att finns av avfart söderut mot Centralenområdet och Partihandelsgatan i höjd med Falutorget.

Om du kör från Gullbergsstrand
Trafik från Gullbergsstrand mot Centralenområdet använder Gullbergs Strandgatan via Lilla Bommen för att ta sig vidare mot Centralen.

Trafik från Gullbergsstrand mot E45V/Ö leds via Kämpegatan (Stationsmotet) och en ny tillfällig signalkorsning vid E45 söder om Gullbergstunneln. Trafik mot västergående E45 kan även nyttja Gullbergs strandgata och den befintliga påfarten i Götatunnelns mynning (ej aktuellt fram till mitten av december då förstärkningsarbeten pågår i tunneln).

Om du kör från Centralenområdet
Trafik från Centralenområdet med riktning österut kör via Partihandelsgatan norr om logistikterminalen alternativt nya Gullbergsvassgatan strax söder om logistikterminalen. Via den nya tillfälliga korsningen söder om befintliga Falutorget kan du som trafikant därefter nå östergående E45.

Trafik från Centralenområdet mot västergående E45 hänvisas till Götatunnelns befintliga påfartsramp, vid tunnelns mynning.

Trafik från Centralenområdet mot Gullbergsstrand hänvisas via bron söder om Stadstjänarebron, mot Lilla Bommen och Gullbergs Strandgatan.

Om du kör från Partihallarna till E45 västerut
För att ta sig från Partihallarna till E45 västerut kör du via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan för att ta dig bort mot Centralenområdet och nerfarten ner i Götatunneln. Du kan även välja att köra ut via cirkulationen söder om Falutorget för att sedan svänga av mot E6N. Från E6N finns en koppling mot E45V i Gullbergsmotet.


Karta biltrafikanter

Klicka här för karta biltrafikanter.

Hur påverkas du som gång- och cykeltrafikant?

Trafikomläggningen i november innebär att fler stråk för gång- och cykeltrafikanterna öppnas i området. Det befintliga stråket vid Falutorget flyttas tillfälligt något längre österut. Närmare Centralen öppnas en ny koppling strax öster om Stadstjänarebron samtidigt som en övergång via tunneltaket i Kämpegatans förlängning finns tillgänglig. På kartan nedan ser du de gång- och cykelstråk som finns under perioden nov 2018 - nov 2019.

Karta gång- och cykel

Klicka här för karta