Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikomledning vid etapp 1 av E45 Lilla Bommen–Marieholm

Den första stora trafikomläggningen har gjorts den 15 november 2016 och den gäller fram till hösten 2019.

Den 15 november 2016 stängdes påfartsrampen till E45 österut och trafiken leds om på en lokal väg längs logistikterminalen, Partihandelsgatan. Kartan nedan visar det trafikläge som i stora drag gäller fram till hösten 2019. Vissa justeringar eller delomläggningar kommer att göras under perioden, framförallt i den västra delen där den tillfälliga vägen åter ansluter mot befintligt läge.

Omledningskarta
Trafikskede 1. De röda linjerna markerar körfält på E45. Gula linjer markerar körfält för lokaltrafik. Gröna linjer visar körfält från E6.

Den befintliga korsningen vid Falutorget/Gasklockan kompletteras med ytterligare ett körfält. Det blir två körfält som har möjlighet att svänga in vänster från E45, in på den nya lokalvägen. I övrigt kommer inga kopplingar i Falutorget att påverkas.

Gång- och cykel

För gång- och cykeltrafikanter i området kommer den befintliga kopplingen vid Falutorget att finnas kvar. Stadstjänarebron rivs i februari 2017. En kompletterande tillfällig gångbro anläggs i anslutning till Stadstjänarebron efter sommaren 2017.