Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikomledning vid etapp 1 av E45 Lilla Bommen–Marieholm

Den första stora trafikomläggningen gjordes i november 2016 och gäller fram till hösten 2018, då en ny omläggning genomförs. Mer information om den kommer.

Den 15 november 2016 stängdes påfartsrampen till E45 österut och trafiken leddes om på en lokal väg längs logistikterminalen, Partihandelsgatan. Kartan nedan visar det trafikläge som i stora drag gäller fram till hösten 2019. Vissa justeringar eller delomläggningar kommer att göras under perioden, framförallt i den västra delen där den tillfälliga vägen åter ansluter mot befintligt läge.

Omledningskarta
Trafikskede 1. De röda linjerna markerar körfält på E45. Gula linjer markerar körfält för lokaltrafik. Gröna linjer visar körfält från E6.

             

 

Den befintliga korsningen vid Falutorget/Gasklockan har kompletterats med ytterligare ett körfält. Det blir två körfält som har möjlighet att svänga in vänster från E45, in på den nya lokalvägen. I övrigt påverkas inga kopplingar i Falutorget.

Observera att E45an är stängd för östergående trafik under perioden juni-december 2018 då förstärkningsarbete i Götatunneln pågår. Vägen är avstängd från och med korsningen vid Falutorget.

I Gullbergsmotet pågår också arbete. Mer information om hur trafiken påverkas under byggtiden finner du under följande länk: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E45-Lilla-Bommen-Marieholm/nyheter-for-e45-lilla-bommen-marieholm/2017-01/ramp-i-gullbergsmotet-stangs/

Gång- och cykel
För gång- och cykeltrafikanter i området kommer den befintliga kopplingen vid Falutorget att finnas kvar. Stadstjänarebron rivs i februari 2017 och gång- och cykeltrafiken är då hänvisad till bananbron strax väster om det tidigare broläget.