Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mitträcke

E45/Väg 44, Trafikplats Överby i Trollhättan

Trollhättans stad har tagit fram en detaljplan för Överbys nya handelsområde som nu är antagen. Kommunens arbeten påbörjades våren 2016.

Tillsammans med Trollhättans stad projekterar nu Trafikverket ny och förbättrad avfart från riksväg E45 till Överby handelsområde. Projekteringen omfattar bland annat en ny cirkulationsplats samt justering av befintlig avfart och påfart på E45:ans västra sida. Trafikverket kommer också på E45:an att förlänga avsvängningsfältet för den trafik som kommer norrifrån med mål Överby köpcentrum. Detta för att öka trafiksäkerheten samt att skapa en längre buffert vid högtrafik. Underhållsarbeten av beläggning samt bron över gamla järnvägen har tillkommit i projektet. Arbetet utförs inom nuvarande vägområde och var tänkt att genomföras hösten 2016. Byggstarten har tvingats flyttas fram, men påbörjades i september 2017.