Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E 6 Söder-Västerleden

E6.20, Söderleden och Sisjömotet

Trafikverket har genomfört för kapacitetshöjande åtgärder på Söderleden samt i Sisjömotet i Göteborg. Syftet har varit att utveckla Söder- och Västerleden som en viktig förbindelseled med hög framkomlighet i ett nationellt och regionalt perspektiv.

Projektet avslutades i december 2018. Denna sida kommer att tas bort 26 april 2019.

E6.20 Söder- och Västerleden sträcker sig från Åbromotet i öster till Vädermotet i norr. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och är av riksintresse. Den är också en viktig förbindelse mellan västra Hisingen och vägnätet söder/väster om Göteborgsområdet. I sin förlängning via Hisingsleden utgör E6.20 bland annat en viktig transportled för tunga transporter och för transporter med farligt gods. Sisjömotet har en viktig funktion som koppling till det lokala vägnätet i Sisjöområdet. 

Utförda åtgärder för Söderleden och Sisjömotet

Områdena kring Söder- och Västerleden har präglats av en stark utveckling. Stora handelsområden som Sisjön, Frölunda Torg och Mölndals centrum har vuxit krafitgt och bostadsexploateringen runt leden har ökat och planeras att öka ännu mer. Hamnen och industrin på västra Hisingen är dessutom i stark tillväxt, vilket har påverkat Söder- och Västerleden.

Följande åtgärder har utförts för att höja framkomligheten och förbättra miljön för både trafik och omgivning:

  • Vi har byggt ett additionskörfält mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet i båda riktningar samt ett additionskörfält mellan Fässbergsmotet och Åbromotet österut
  • Vi har byggt om befintligt Sisjömot med nya anslutningar mot Söderleden.