Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

E6, Tingstad–Bäckebol, additionskörfält och bullerskyddsåtgärder

Ett extra körfält, ett så kallat additionskörfält, kommer att byggas längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Samtidigt som vi gör det kommer vi att förbättra bullerskyddet för boende på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet.

Projektet innebär att ett extra körfält, ett additionskörfält, byggs i norrgående riktning på E6, strax efter Tingstadstunneln, mellan trafikplatserna Tingstadsmotet och Backadalsmotet på Hisingen.

Trafikbelastningen på E6 är mycket hög och förväntas också vara det i framtiden. För trafik norr om Tingstadsmotet finns i dag två körfält för bilar och ett körfält för bussar. Köer uppstår regelmässigt under eftermiddagstid. Då Marieholmstunneln invigs 2020 bedöms trafikströmmarna förändras och nuvarande system kan inte hantera detta.

I stadsdelen Backa, på väster sida om E6, finns många bostäder som idag är utsatta för buller. Bullerskärmar planeras därför på sträckan från Tingstadsmotet till Bäckebolsmotet.

Film om hur det kan komma att se ut efter ombyggnationen

Filmen bygger på en VR-modell som tagits fram för att visa hur sträckan på E6 och den intilliggande gatan, Bällskärsvägen, kan komma att se ut då vi breddat E6 med ett körfält och byggt bullerskydd på västra sidan om E6. Bullerskyddet planeras bli i trä och ska ge bättre boendemiljö för boende i Backa-området.