Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1610, Ryboholmsbron–Borås ridhus

Trafikverket bygger tillsammans med Borås Stad nya gång- och cykelvägar vid väg 1610 på sträckan mellan Ryboholmsbron och Borås ridhus.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Borås Stad. Trafikverket bekostar förstudie och arbetsplan och Borås Stad finansierar bygghandling och produktion för gång- och cykelvägarna.

Gång- och cykelvägen från Viskafors fram till den nya bron i Rydboholm är färdigbyggd.

Gång- och cykelväg, väg 1610 Ryboholmsbron–Borås ridhus

För delen Ryboholmsbron upp till Borås Ridhus startade entreprenaden oktober 2017 och byggnationen pågår sedan till och med augusti 2018. Gång- och cykelvägen ska ligga på östra sidan om väg 1610 och i direkt anslutning till vägen. Delen från Rydboholmsbron–genom Rydboholm separeras med kantsten och delen Rydboholm–Borås ridhus separeras med vägräcke. Hela sträckan kommer även att få ny belysning. Projektet finansieras av Borås kommun.