Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Eriksberg–Pölsebo

På den här etappen planerar Trafikverket för att bygga ett dubbelspår i en tunnel mellan Eriksberg och Pölsebo. Tunneln kommer att placeras norr om nuvarande enkelspår. Byggstart planeras till 2019.

Dubbelspår i tunnel

I januari 2012 fattade Trafikverket beslut om att det nya dubbelspåret mellan Eriksberg och Pölsebo ska gå i tunnel. Syftet med att lägga Hamnbanan i tunnel är att det ska bli enklare att röra sig i området, förbättra miljön, knyta ihop stadsdelar och möjliggöra för fler bostäder.

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår strax efter att Nordviksbron har passerats. Därefter går spåren in i en ca 1 km lång tunnel, som fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo, där dubbelspåren ansluter till nuvarande spår. Dubbelspåret fortsätter sedan vid Ivarsmotet och vidare ut mot Göteborgs Hamn. Spåranslutningen till Rya, Skarvik och Hökebangården kommer att vara kvar, men Pölsebo bangård kommer att rivas.

De spår som tunneln ersätter kommer att rivas och bron över Säterigatan kommer att tas bort. Vi kommer sedan att anpassa marken till omgivningen.

Karta över tunnelbyggnationen
Öppnas som PDF.

 Sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo, på Hamnbanan

Fotbollsplanen

Under byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Säterigatan att ligga på Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill, Seamen´s Center. Efter byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan att byggas upp igen på nästan samma ställe som idag. Läs mer om detta i informationsbladet om ny konstgräsplan på Rosenhill. Bladet hittar du under Informationsmaterial längre ner på sidan.

Krokängsparken

Krokängsparken är en välbesökt, fin och omtyckt park. De gamla, ihåliga ekarna ger livsmiljöer för en lång rad insekter, fågelarter och fladdermöss. Det är mycket viktigt för oss att naturparken fortsätter att vara en levande miljö för djur och natur. Vi arbetar för att ingreppen i Krokängsparken ska bli så små som möjligt, och tillsammans med park- och naturförvaltningen tar vi fram en skötselplan för träd, djur och växter i parken.

Entreprenaden

Järnvägsutbyggnaden
sker på en sträcka av cirka 1900 meter, genom delvis tät stadsbebyggelse, varav
cirka 1100 meter går i berg- eller betongtunnel. Entreprenaden är en
totalentreprenad och inkluderar alla arbeten avseende mark, masshantering, anläggning och BEST.