Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt informationsblad om ny granskning av järnvägsplan

Senare i vår ställs järnvägsplanen för sträckan Eriksberg-Pölsebo ut för en ny granskning. Mer information om detta finns i det informationsblad som i dagarna delas ut i området.

Under våren 2015 var järnvägsplanen för nytt dubbelspår i tunnel och tråg på sträckan Eriksberg–Pölsebo utställd för granskning. Då hade allmänheten, fastighetsägare, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna in yttranden. Som ett resultat av yttrandena ändrade vi placeringen av arbetstunneln i Bratteråsberget. Den kommer att placeras söderut från järnvägstunneln i stället för norrut, som föreslogs i järnvägsplanen.

Eftersom allmänheten berörs av förändringen ställer Trafikverket nu ut järnvägsplanen för granskning igen. Därefter skickar vi planen till länsstyrelsen och begär att de tillstyrker den. När länsstyrelsen har tillstyrkt planen, skickas den till Trafikverkets enhet för planprövning i Borlänge för fastställelse.

Under 2017 kommer vi veta mer hur bygget kommer att gå till. Då kommer vi att kunna informera om när vi bygger på specifika platser, och hur området kommer att se ut under byggskedet.

Under veckan har ett informationsblad delats ut i området, klicka på länken nedan för att läsa informationsbladet.

Informationsblad Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo februari 2016