Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbigångsspår Falköping

Skanska är antagen som entreprenör för Förbigångsspår Falköping. Avverkning och markarbeten i området kommer att påbörjas under februari-mars 2019.

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun. Ett antal möjliga platser för dessa förbigångsspår utifrån var spåren gör mest nytta och var det finns rakspår och lämpliga lutningar har studerats.Trafikverket har valt att gå vidare med ett alternativ nordost om Falköpings tätort.

Projektet har tagit fram en järnvägsplan och en systemhandling. Järnvägsplanen vann laga kraft den 25 november 2017 då inga överklaganden hade inkommit. Den fastställda plankartan finns under Dokument, Aktuella handlingar.

Skanska är antagen som entreprenör och har börjat med att göra en del mätningar i området. Därefter börjar avverkningsarbeten och i mitten av mars påbörjas markarbeten.

Planerad byggtid 2019 - 2020.