Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbigångsspår Herrljunga Västra

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Herrljunga Västra (tidigare Remmenedal) är en av dessa åtgärder.

Projektet omfattar två förbigångsspår i vardera riktningen i Herrljungaområdet. Förbigångsspårens placering väljs utifrån fakta som framkommit i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan genom Västra Götaland. Vägledande för den geografiska placeringen av då båda spåren är att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på respektive huvudspår. Förbigångsspår innebär att snabbare persontåg ska ges möjligheter att passera långsammare godståg. Åtgärden skapar förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna samt mindre känslighet för trafikstörningar.

Läget i projektet

Konsult för arbete med järnvägsplan och systemhandling har upphandlats. Uppdraget tilldelades VR Infrapro.

Under hösten 2017 genomfördes bullerutredningar på berörda fastigheter. Även inventeringar i fält avseende markmiljö, samt natur- och kulturinventeringar är utförda. Samråd har skett med berörda under 2017.

Annonsering granskningshandling skedde under februari 2018.

Järnvägsplanen, med status granskningshandling, kommer dock att ställas ut igen i november 2018 på grund av att vissa förändringar gjorts. Den bedöms kunna skickas till fastställelse till Trafikverkets juridik- och planprövning våren 2019. Planerad byggnation är 2020-2021.

Arkeologiska undersökningar kommer utföras under hösten/vintern 2018/2019.