Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny plattform i Herrljunga

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Ny plattform i Herrljunga är en av dessa åtgärder.

Bakgrund och syfte med projektet

Idag måste ankommande tåg från Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan passera båda Västra stambanans huvudspår för att nå plattform där passagerare kan stiga av och på tåget. I projektet ska en ny plattform byggas norr om huvudspåren (mellan spår 6 och spår 8) för att minska antalet korsande tåg på Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Spår 7 rivs därmed och spår 8 rustas upp och blir ett "säckspår" för ankommande och vändande tåg från Älvsborgs- och Kinnekullebanan.

Då projektet möjliggör att regiontåg från Uddevalla/Mariestad kan vända i Herrljunga utan att påverka tågtrafiken på Västra stambanan, skapas förutsättningar för fler tåg på Västra stambanan under högtrafikperioderna.

Kostnader

Totalkostnad är beräknad till cirka 63 miljoner kronor i löpande prisnivå. Kalkylen kommer att förfinas längre fram i projekteringsskedet. Till detta kommer signalåtgärder på cirka 14 miljoner kronor från projektet Trimningsåtgärder Västra stambanan.