Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt vändspår i Floda

Vändspår Floda/Lerum

Projektet Vändspår Floda/Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Läget i projektet

Arbete med järnvägsplan startade under 2017 och beräknas pågå till och med våren 2020. Byggstart planeras preliminärt till 2022.

Trafikverket har i det inledande arbetet med järnvägsplanen konstaterat att tåg inte behöver vända innan Alingsås och att syftet med projektet kan uppnås genom ombyggnad av Lerums station. För att förbättra säkerhet och tillgänglighet i Floda studeras ändå begränsad ombyggnad av stationen i Floda inom ramen för projektet.

Projekt Vändspår Floda/Lerum har delats i två delar och järnvägsplanen begränsas i fortsättningen till att omfatta åtgärderna i Lerum. Åtgärderna i Floda kan genomföras inom befintligt järnvägsområde och kräver därför ingen järnvägsplan.

I Lerum föreslås ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Åtgärderna i Floda innebär i stort att nuvarande utformning med tre spår behålls. Men några spårväxlar byts ut och den befintliga mittplattformen, som har bristande tillgänglighet och säkerhet, tas ur drift. Allt resandeutbyte sker på befintliga sidoplattformar.

Kostnader

Åtgärden finansieras av Nationell transportplan 2014-2025. Plankostnad är 290 miljoner kronor.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen har beslutat att projektet innebär betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Länsstyrelsens beslut finns att läsa under Dokument, Aktuella handlingar. Där finns också en Samrådsredogörelse publicerad.