Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny infart Sävenäs rangerbangård

Anslutningen mellan Västra stambanan och Sävenäs bangård behöver förbättras. Stora störningar uppstår här redan med dagens trafikmängd och en ombyggnad behövs för att kunna vidareutveckla tågtrafiken på stambanan.

Anslutningen kommer att användas betydligt oftare i framtiden, både på grund av ett ökat antal godståg och för att anslutningen sannolikt kommer att utnyttjas av genomgående godståg mot Hamnbanan.

Anslutningen bör byggas planskild för att undvika korsande tågvägar och eliminera det sista riktningsberoendet mellan Göteborg och Alingsås. Detta bedöms ge minskad risk för förseningar för alla tåg på banan samt att helt nya godstågskanaler hela vägen till Hallsberg blir möjliga. En planskild anslutning möjliggör också mer flexibel tidtabell för persontrafiken.

För att få full effekt av en första etapp med nya spår Göteborg-Alingsås kommer en planskild anslutning till Sävenäs bangård vara nödvändig. Anslutningens utformning måste därför anpassas för att möjliggöra en framtida utbyggnad till fyra spår förbi Sävenäs.

Läget i projektet

Funktionsutredning är beställd.

Kostnader

Totalkostnad är beräknad till cirka 44 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kalkylen kommer att förfinas längre fram i projekteringsskedet.