Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i bebyggt landskap

Tåg på Kust till kustbanan. Foto: Kasper Dudzik.

Mark- och fastighetsfrågor i projekt Göteborg–Borås

En ny järnväg påverkar omgivningen och bygget väcker självklart många frågor. Här berättar vi vad projektets markförhandlare kan hjälpa till med och lotsar vidare till informationsmaterial om planering av järnväg och ersättningsfrågor.

Trafikverkets markförhandlare är länken mellan projektet och de fastighetsägare som berörs av järnvägsbygget. De ansvarar för att ha kontakt med fastighetsägare som berörs av bygget och att upprätthålla kontakten tills dess att den nya järnvägen är klar. Markförhandlarnas roll är också att se till att Trafikverket har tillgång till den mark vi behöver, tillfälligt under byggtiden och permanent för själva anläggningen. De är Trafikverkets representant i förhandlingar med enskilda fastighetsägare, kommuner och andra myndigheter.

Är du fastighetsägare, spekulant på ett hus inom utredningsområdet eller mäklare som har frågor om den nya järnvägen – ta gärna kontakt med våra markförhandlare. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss” längre upp på den här sidan.

Läs mer om Markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar

Samråd

En av de viktigaste delarna i Trafikverkets planering är samråd, det vill säga dialogen med boende i området, övrig berörd allmänhet, organisationer, kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter.

Längst ner på sidan hittar du filmen "Från planering till byggande" och broschyren "Nya vägar och järnvägar - så här planerar vi" som beskriver samrådsprocessen.

Lämna synpunkter

Samråd med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet sker kontinuerligt under hela planläggningsprocessen för att vi ska få in synpunkter och kunskap. Samråd pågår fram till dess att järnvägsplanen för respektive delsträcka ställs ut för granskning, men vad du tycker nu är vi tacksamma för om du skickar in så snart som möjligt. Tidpunkter för respektive delsträcka finns på sidan Lämna synpunkter.