Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljö och hållbarhet

Projekt Göteborg-Borås kommer att möjliggöra ett hållbart resande mellan Göteborg och Borås via bland annat Landvetter flygplats. Göteborg-Borås är en del av höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm samt Stockholm-Malmö.

Projektet i sin helhet möjliggör ett snabbt sätt att resa hållbart mellan landets tre största städer. Miljö och hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom projekt Göteborg - Borås. Det innebär att vi tänker långsiktigt och gör klimatsmarta och aktiva val när vi planerar den nya järnvägen. När järnvägen står klar kommer den att förändra landskapet, därför är det viktigt att vi har en långsiktig syn på hur vi bygger och förvaltar den.

En ny järnväg i ny sträckning kommer att påverka naturmiljön, kulturmiljön, landskapsbilden och boendemiljön. Att begränsa de negativa konsekvenserna, förhöja befintliga värden och skapa nya är därför några av våra viktigaste uppgifter.

Vid val av korridor tar vi bland annat hänsyn till befintliga värden för miljön och boendemiljöer. För att på så sätt skapa goda möjligheter att vid framtagande av järnvägsplan kunna välja en placering av järnvägen där negativa konsekvenser för miljön begränsas. Mellan Göteborg- Borås blev lokaliseringsutredningarna för delarna Almedal- Mölnlycke och Bollebygd- Borås klara under 2016. Utredningarna har varit på remiss och nu pågår arbetet med att välja korridor.

För Mölnlycke-Bollebygd blev val av korridor klart 2007 och här är planeringen inne i ett betydligt mera detaljerat skede än för ovan två delar. Här pågår arbetet med en så kallad järnvägsplan. Vi gör då detaljerade utredningar angående järnvägens miljöpåverkan. I dessa ingår bland annat att beräkna bullret från den nya järnvägen. Utifrån kunskaper från olika utredningar gör vi anpassningar och åtgärder för att motverka negativa konsekvenser eller förhöja olika värden.