Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Komplext trafiksystem i Göteborg. Flygbild.

Bakgrund Marieholmstunneln

Kapaciteten i trafiksystemet runt Tingstadstunneln räcker inte till. Det leder till både miljöproblem och säkerhetsproblem och till negativa konsekvenser för hela regionen.

Det statliga huvudvägnätet i Göteborg binder samman en stor del av transportsystemet i Västsverige.

Trafiksystemet runt Tingstadstunneln i Göteborg är komplext: här sammanstrålar vägarna E6, E20, E45 samt kommunala huvudvägar inom ett begränsat område. Vävningssträckorna är korta och en del av- och påfarter är av låg standard.

Över Göta älv räcker kapaciteten inte till under högtrafik och man kan ofta få sitta länge i kö. Inte heller Tingstadstunnelns kapacitet räcker till. Där har den ökade trafiken medfört avsevärt längre restider. Vid en störning ökar köerna med cirka 800 meter per minut.

Trafikförhållandena medför miljöproblem, säkerhetsproblem och påtagligt negativa konsekvenser för näringsliv och befolkning och därmed också för hela regionens utveckling. Det finns stort behov av säkrare kommunikationsstråk med högre kapacitet.