Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om Marieholmstunneln

Marieholmstunneln i Göteborg ingår tillsammans med Partihallsförbindelsen i den planerade Marieholmsförbindelsen, som sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20 Ånäsmotet i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm.

Marieholmstunneln under Göta älv ska ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet.

Tunneln, som kommer att byggas cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Hastigheten genom tunneln är planerad till 70 km/tim.

 

Minskar sårbarheten i vägsystemet

Med Marieholmstunneln minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt som trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas. Tillgängligheten förbättras till Norra Älvstranden, Göteborgs hamn och industrierna på västra Hisingen.

I dag passerar cirka 230 000 fordon över Göta älv under ett vardagsdygn. Det vägavsnitt i Göteborg som har högst trafikbelastning är E6 strax söder om Tingstadstunneln, mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Där passerar 125 000 fordon per vardagsdygn (år 2006). Fram till år 2020 beräknas resorna över Göta älv öka med 25 procent och antalet fordon genom Marieholmstunneln uppgå till 50 000 per vardagsdygn.

När hela Marieholmsförbindelsen står klar kommer den att leda till minskad trafik på hårt belastade delar av vägnätet. Till exempel har beräkningar visat att Olskroksmotet, Gullbergsmotet och Tingstadstunneln kommer att få upp till 30 procent mindre trafik som ett resultat av förbindelsen. Dessutom kommer körfältsbytena vid Tingstadstunnelns södra mynning att minska väsentligt.

Del i Västsvenska paketet

Marieholmstunneln ingår i Västsvenska paketet. Det ska främja sysselsättning och tillväxt, minskad klimatpåverkan, effektivitet och säkerhet och omfattar satsningar på kollektivtrafik, tåg och väg.