Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykelvägen genom arbetsområdet i Marieholm stängs

Från den 1 juni stängs dagens tillfälliga gång- och cykelväg genom arbetsområdet i Marieholm och det är inte längre möjligt att passera igenom området.

Varför?
Arbetet med att schakta för nedfarter till Marieholmstunneln är i full gång. Nu har det kommit så pass långt att det inte går att hålla den till fälliga gång- och cykelvägen öppen längre (gul streckad linje i bilden nedan). På Marieholmssidan kommer schaktet att bli cirka 80 meter brett och 18 meter djupt. Stängningen av gång-och cykelbanan genom området kommar att gälla till 2019 då Marieholmsgatan på nytt är öppen för trafik.

Alternativt gång- och cykelstråk
Den vita sträckningen i bilden nedan visar ett alternativt gång- och cykelstråk. Det går via Slakthusgatan utefter Säveån, över Kodammsbron och utmed Partihandelsgatan in mot centrala Göteborg. Delar av vägen är nybyggd i bra standard och utmed Säveån går den i ett Natura 2000-område. Den nya gång-och cykelvägen på Södra Marieholmsbron blir klar i höst och då blir det möjligt att cykla över E45 (orange sträckning i bilden).