Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bron över älven

foto Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya gång- och cykelbron över älven öppnad

Förra måndagen vid 15-tiden flyttade vi gång- och cykelvägen från Marieholmsbron till den nya Södra Marieholmsbron.

- Cyklisterna vi har pratat med har varit nöjda, säger Robert Tholin, biträdande projektledare för bron, Trafikverket.

Öppningen gäller enbart den del som går över älven. Hela gång- och cykelbron som sträcker sig även över E45 öppnas i mitten av december. Gång- och cykelvägen har flyttats till den västra sidan av järnvägen. En del markarbeten kommer att utföras på östra sidan om Marieholmsbron, längs med järnvägsspåret. Se bild nedan.

Du kan komma och provgå bron över älven och över E45 den 17 september då vi har en Allmänhetens dag med öppen arbetsplats och öppnar för gående just den dagen.

Gång- och cykelbro flyttad till nya Södra Marieholmsbron

De första permanenta gjutningarna av Marieholmstunneln har påbörjats

I torrdockan på Marieholmssidan har vi nu börjat gjutningen av det första av totalt tre element.

Vi har nu gjutit golvet och ytterväggarna på den första sektionen av fem som tillsammans bildar ett element. Hela det första elementet är planerat att vara klart till årsskiftet.

I spontgropen på Tingstadsidan har det också påbörjats gjutningar för cut-and-cover tunneln som det första elementet sedan ska docka an till. En cut-and-cover tunnel innebär att ett djupt dike schaktas ur från ytan ner till där tunneln ska vara. Därefter bygger man formar och gjuter tunneln. Till sist täcks allt med jord.

Foto: Kasper Dudzik

gjutningar pågår