Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6 Tingstadsmotet

Vid Tingstadsmotet pågår arbetet med att ansluta befintligt vägnät med Marieholmstunneln. För att kunna skapa anslutningar till Marieholmstunneln kommer E6 vid Tingstadsmotet att sänkas drygt en meter.

Det innebär att vi stegvis har genomfört trafikomläggningar vid Tingstadsmotet, där alla körfält på E6 har flyttats österut.

Under 2018 påbörjades bygget av en ny bro över E6 som är anpassad till anslutningarna till Marieholmstunneln. Den 2 november 2017 stängdes därför bron vid Tingstadsvägen och påfarten till E6 södergående från Bällskärsvägen. Det innebär att du som bilburen trafikant behöver välja alternativa vägar över E6. Gång- och cykelbanan över E6 hålls öppen under hela byggtiden. Var uppmärksam på att trafikomläggningar även kommer att ske på gång-och cykelbanan.

Läs mer om stängningen av bron vid Tingstadsvägen och påfarten till E6 södergående från Bällskärsvägen här.

Trafikomläggningar vid Tingstadsmotet 
Vi kommer fram till hösten 2019 att lägga tillbaka trafiken på E6 och Lundbyleden i fyra steg. Mer information om trafikomläggningarna kommer att publiceras här på webbsidan.

Fram tills nu har vi lagt tillbaka trafiken på Lundbyleden till sitt normala läge, riktning västerut mot väg 155 Öckerö och även E6:an i södergående riktning, det vill säga från Kungälvshållet mot Göteborg.

Du som går eller cyklar i området kommer att få använda den nya Tingstadbron som vi nu har öppnat upp för gång- och cykeltrafik. Hösten 2019 släpper vi på biltrafiken på Tingstadbron.