Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6 Tingstadsmotet

Vid Tingstadsmotet pågår arbetet med att ansluta befintligt vägnät med Marieholmstunneln. För att kunna skapa anslutningar till Marieholmstunneln kommer E6 vid Tingstadsmotet att sänkas drygt en meter.

Det innebär att vi stegvis under 2017 har genomfört trafikomläggningar vid Tingstadsmotet, där alla körfält på E6 har flyttats österut.

Under 2018 påbörjades bygget av en ny bro över E6 som är anpassad till anslutningarna till Marieholmstunneln. Den 2 november 2017 stängdes därför bron vid Tingstadsvägen och påfarten till E6 södergående från Bällskärsvägen. Det innebär att du som bilburen trafikant behöver välja alternativa vägar över E6. Gång- och cykelbanan över E6 hålls öppen under hela byggtiden. Var uppmärksam på att trafikomläggningar även kommer att ske på gång-och cykelbanan.

Läs mer om stängningen av bron vid Tingstadsvägen och påfarten till E6 södergående från Bällskärsvägen här.

Vad händer under hösten 2018?
Vid Tingstadsmotet arbetar vi med att bygga anslutningarna till den nya Marieholmstunneln och vi förbereder oss nu för att kunna lägga tillbaka E6 i sitt normala läge. Vi gör omläggningen i fyra steg med start kring årsskiftet 2018/2019. Lundbyleden kommer att flyttas först och vi kommer att arbeta nattetid för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. Mer information om trafikomläggningarna kommer att publiceras här på webbsidan.

Vi håller även på att bygga en ny bro över E6 vid Tingstadsmotet som ersätter den som revs 2017. Vi öppnar bron för gång och cykeltrafik i början på 2019 och under hösten 2019 släpper vi på biltrafiken.