Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pontus Hjort är projektledare för Marieholmsförbindelsens trafikplatser

En ny Trafikplats vid Tingstad växer fram

Pontus Hjort, projektledare för trafikplatser i Marieholmsförbindelsen berättar om vad som händer vid Tingstadsmotet under vintern 2017.

Hej Pontus, vad är det ni har arbetat med vid Tingstadsmotet under hösten?
– Nu håller vi på och färdigställer en omledning av E6 vid Tingstadsmotet. Vi bygger den här omledningen för att E6-trafiken ska kunna passera trafikplatsen samtidigt som vi river den gamla bron över E6 och bygger en ny bro som är anpassad till den nya Marieholmsförbindelsen. Omledningen möjliggör också att vi kan sänka E6 och bygga de nya anslutningarna till Marieholmstunneln. Omledningen innebär ingen förändring i resväg, utan biltrafiken på E6 går i ett nytt läge öster om den avstängda bron vid Tingstadsvägen.

Hur har det gått? Hur har trafiken påverkats?
– Vi har gjort 3 av 4 trafikomläggningar och så här långt har det gått bra. Omläggningarna har skett nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Det kan ta lite tid för trafiken att vänja sig direkt efter en trafikomläggning men vår bedömning är att det ändå har fungerat bra.

Har du några tips till trafikanter som kör på E6?
- För trafiken som kommer ifrån norr på E6 och som ska till Exportgatan och Salsmästaregatan önskar vi att ni väljer Bäckebolsmotet. Då minskar trafiken vid Stigs Center och vår bedömning är att detta är den snabbaste vägen.

Hur länge kommer bron och påfarten att vara avstängda?
– Om två år börjar vi att lägga om trafiken till sitt slutläge och i samband med detta öppnar vi åter påfarten vid Bällskärsvägen, den nya bron över E6 vid Tingstadsvägen och gång-och cykelbanan längs bron över E6.

Vad händer vid Tingstadsmotet framöver, är ni klara med omläggningarna vid Tingstadsmotet nu?
– Nej, vi har en omläggning kvar i vecka 50. Det är påfarten mot Lundbyleden som läggs om i ett nytt läge. Omläggningen sker nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Det nya läget för påfarten förändrar inga resvägar för trafiken. Det kan dock ta lite tid att vänja sig direkt efter en trafikomläggning men vår bedömning är att detta är övergående.

Projekt Marieholmsförbindelsen är mitt uppe i byggandet av två nya broar, en bro för trafiken i varje riktning, som ska gå från Marieholmstunnelns mynning och upp till Lundbyleden. De är lite drygt 300 meter långa och kommer att passera över både E6, Bohusbanan och Hamnbanan.

Hur ofta kommer gång-och cykelbanan att ledas om vid Tingstadsmotet?
– Vi har inte bestämt slutgiltigt hur många gånger vi kommer lägga om gång-och cykelbanan, men den kommer att hållas öppen hela tiden. Vi har nu även efter trafikomläggningen sett över skyltningen för gång-och cykelbanan och kommer att komplettera med fler skyltar. Delar av tiden kommer gång-och cykelbanan att gå där biltrafiken kommer att gå i framtiden. Så de som cyklar och går kommer att bli de första att trafikera delar av det nya Tingstadsmotet. Vi kommer informera om alla trafikomläggningar via projektets hemsida.

När är trafikplats Tingstad klar?
– Trafikplats Tingstad färdigställs i samband med att Marieholmstunneln blir klar i oktober 2020.