Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vattenpåverkan Marieholmsförbindelsen

Projektet bygger i ett område som påverkar både Göta älv och Säveån, vilka båda har högt skyddsvärde.

Vi har två vattendomar från Mark- och miljödomstolen att förhålla oss till. Till exempel får vi inte utföra arbeten som kan grumla vattnet i Göta älv och Säveån och störa fiskens vandring mellan 15 april och 15 november (varje år). Under den perioden gör vi alla arbeten i vattnet bakom skydd för att inte riskera att sprida föroreningar eller skapa grumling. När vi bygger Södra Marieholmsbron får vi inte heller störa fisken med buller och har reglerade tider att jobba efter. Längs Säveån finns också ett Natura2000*-område vilket ställer ännu större krav på de arbeten vi utför. Vi får bland annat inte ta ned vegetation som kan påverka hur träden skuggar vattendragen.

*Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark.