Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto - utredningsområde.

Norra Länken, Alingsås

Trafikverket och Alingsås kommun har tagit fram en förstudie för en framtida tvärförbindelse mellan väg E20 och väg 1890 i Alingsås, den så kallade Norra Länken.

Anslutningen till väg E20 planeras att bli i den planerade trafikplatsen vid Bälinge. En cirkulationsplats, eller annan anpassad lösning, skall anläggas för att säkerställa trafiksäkerheten i ny korsning på väg 1890. Den planerade länken går genom jordbruksmark och kommer att passera både Västra Stambanan och Säveån.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är bland annat att minska den tunga genomfartstrafiken på väg 180 genom Alingsås. Genom projektet får kommunen även tillgång till sammanhängande exploateringsmark på vardera sidan om västra stambanan.

Syfte med förstudien

Syftet med förstudien är att utgöra underlag för beslut om projektet skall drivas vidare eller inte, samt att kartlägga förutsättningarna för projektet inför det fortsatta arbetet.