Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på site med radiomast och teknikhus

Nya basstationer i Sverige

Utmed järnvägarna i Sverige finns det idag cirka 1 200 mobilsiter. Fram till 2018 bygger Trafikverket ytterligare 180 siter för att förtäta befintligt GSMR-nät på stambanorna.

Byggande pågår efter Västra stambanan, Ostkustbanan, Malmbanan samt några bibanor till stambanorna. Totalt finns det idag 1200 mobilsiter men fram till 2018 bygger Trafikverket ytterligare 180 siter för att säkerställa en trygg och effektiv kommunikation mellan lok och tågsätt.

Varje mobilsite består av en radiomast, teknikhus och en eller flera antenner med sändar- och mottagarutrustning. Masten byggs så låg som möjligt, helst inte högre än 18 meter över marknivå. Då störs inte topografin men vi bygger tillräckligt högt för att säkerställa kommunikationen mellan tåg och driftledningscentral. Radiomasterna kommer att förses med riktade antenner istället för tidigare rundstrålande. I och med detta koncentreras kommunikationen till järnvägen.

Strålning och riktade antenner

De nordiska ländernas strålskyddsmyndigheter har tillsammans värderat basstationernas hälsorisker, där de vetenskapliga undersökningarna inte visat på några, så länge rekommenderade gränsvärden från internationella strålningskommissionen för icke joniserande strålning (ICNIRP) inte överskrids.