Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Planerade upphandlingar

Upphandling av mottagning för förorenade massor

I början av 2016 planerar vi att upphandla mottagning av de förorenade massor som måste transporteras bort under bygget av Olskroken planskildhet och Västlänken. För att främja konkurrensen i entreprenadupphandlingarna har Trafikverket beslutat att mottagning av förorenade massor ska handlas upp separat. Dessa mottagningsplatser kommer därmed vara angivna för kommande entreprenörer redan i förfrågningsunderlagen. Följande kategorier kommer att handlas upp och totalt rör det sig om cirka 500 000 ton fördelat på de olika kategorierna:

– Känslig markanvändning-mindre känslig markanvändning (KM-MKM)

– Mindre känslig markanvändning-farligt avfall (MKM-FA)

– Farligt avfall (>FA)

Mottagning av förorenade schaktmassor Förfrågan ligger ute 2016-05-31 sista anbudsdag

Gränserna för KM och MKM baseras på riktvärden för förorenade områden från Naturvårdsverket. Riktvärdena är framtagna för riskbedömning av förorenade områden, där riktvärdet för känslig markanvändning generellt representerar den högsta tillåtna halten under känsliga verksamheter som bostäder.

Mindre känslig markanvändning representerar den halt som generellt anses vara den maximalt tillåtna i områden med mindre känslig verksamhet, exempelvis arbetsplatser och andra områden där vi inte vistas permanent. Även om dessa riktvärden är framtagna för bedömning av risk vid en pågående verksamhet används de också för klassificering av avfall.

Den sista kategorin, >FA, används endast för att klassificera avfall. Dessa massor innehåller mycket höga föroreningshalter och kräver omfattande försiktighetsåtgärder vid deponering och hantering.