Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel. Foto: WSP

Aktuellt i ditt område

Olskroken planskildhet har cirka två kilometer långa arbetsområden. Vi kommer att bygga sex järnvägsbroar, en gångbro och ungefär 10 000 meter nya järnvägsspår. Här kan du hitta bygginformation om våra arbetsområden.

I det här arbetsområdet kommer vi att bygga cirka 2500 meter ny järnväg, bredda bro över Gamlestadsvägen, anlägga Fåfänganbron som en sammanhängande gångbro samt en ny dubbelspårsbro över Ånäsvägen och spårvagnsspåren.

Arbetet kommer att påbörjas i det här området först av våra tre arbetsområden. Byggnationen påbörjas under i inledningen av 2018. Vi kommer att bredda spårområdet, från fyra till sex spår, vilket gör att norra delen av Fåfänganbron ersätts med en sammanhängande gångbro över E20. Dessutom kommer järnvägsbron över Gamlestadsvägen att breddas för att vara anpassad för järnvägstrafik på sex spår.

Över Ånäsvägen, och spårvagnsspåren i området, bygger vi en ny dubbelspårsbro. Vi beräknar att brobyggnationerna i arbetsområde - Ånäs inleds under sommaren 2018. Vi kommer att bygga bullerskydd för boende på Gustavsgatan, vilket bedöms vara färdigt under 2019.

Bilden är ett illustrationsexempel. Foto: WSP.

Byggnationen av dubbelspåsbron över Ånäsvägen och spårvagnsspåren fortsätter även i det här arbetsområdet. I arbetsområde – Olskroken kommer vi, förutom att fortsätta lägga enkelspår, bygga två nya järnvägsbroar, utföra markförstärkningar och omplacera ställverksdel i befintlig omformarstation som förser delar av Göteborgsområdets järnväg med elkraft.

I området anlägger vi omkring 2500 meter ny järnväg. Broarna vi bygger är en dubbelspårsbro över bangården, för att ansluta spår till Västlänken, och en bro för transport till och från Godstågsviadukten.

Bilden är ett illustrationsexempel. Foto: WSP.

I området kommer vi att passera Gullbergsån, bygga en ny godstågsföregrening samt ändra infartsvägen till Olskrokens depå. Vi har tagit stor hänsyn till Gullbergsån för att minska påverkan och intrång i ån. Vi minskar omfattningen på både tillfälliga konstruktioner i vattendrag och på omgivande fastigheter genom att anlägga en bro med längre avstånd mellan brostöden. Cirka 5000 meter nya järnvägsspår kommer vi att bygga i arbetsområdet.

Vi kommer att länka samman järnvägsspår med Västlänken i det här arbetsområdet.

Bilden är ett illustrationsexempel. Foto: WSP.