Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafik under byggtid

När vi bygger Olskroken planskildhet kommer trafiken i området att påverkas. Vi arbetar för att trafiken ska ha så god framkomlighet som möjligt under byggtiden. Det ska vara få omläggningar och principen är att de ska upplevas som permanenta och säkra.

Framkomligheten på Ånäsvägen kommer att vara något begränsad mellan april 2018 och december 2019 när vi anlägger dubbelspårsbron. Vi bygger tre in- och utfarter från arbetsområdet vid Ånäsvägen och under tiden arbetet pågår kommer byggtrafiken att öka i området.

Gående och cyklister hänvisas under tiden till Storkgatan och Stockholmsgatan för att nå Gamlestadsvägen. Under breddningsarbetet av bron över Gamlestadsvägen kommer det inte att vara möjligt att nå Malmsjögatan via Gamlestadsvägen. Från början av 2018 och till september 2019 hänvisas istället trafiken via Byfogdegatan.

Under hösten 2019 planerar vi att anlägga nya bullerplank vid E20 för boende på Gustavsgatan. Arbetet med bullerplanken kommer att påverka trafiken i området och periodvis kommer gång- och cykelbanan längs med E20 att vara avstängd. Gående och cyklister hänvisas under tiden via Gustavsgatan, Idrottsgatan och Tabergsstigen. För att underlätta framkomligheten anlägger vi en ny gång- och cykelbana längs med Idrottsgatan och Tabergsstigen.

Mer information kommer senare.

Under 2018 kommer Minuthandelsgatan att stängas av, vilket påverkar framkomligheten för gående, cyklister och biltrafikanter. För att underlätta framkomligheten i området bygger vi en en ersättningsväg mellan Partihandelsgatan och Olskrokens depå.