Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik under byggtid

När vi bygger Olskroken planskildhet kommer trafiken i området att påverkas. Vi arbetar för att trafiken ska ha så god framkomlighet som möjligt under byggtiden. Det ska vara få omläggningar och principen är att de ska upplevas som permanenta och säkra.

Framkomligheten på Ånäsvägen kommer att vara något begränsad mellan april 2018 och december 2019 när vi anlägger dubbelspårsbron. Vi bygger tre in- och utfarter från arbetsområdet vid Ånäsvägen, och under tiden arbetet pågår kommer byggtrafiken att öka i området. Gående och cyklister hänvisas till Storkgatan och Stockholmsgatan för att nå Gamlestadsvägen. Under breddningsarbetet av bron över Gamlestadsvägen kommer det inte att vara möjligt att nå Malmsjögatan via Gamlestadsvägen. Trafiken hänvisas, från början av 2018 till september 2019, via Byfogdegatan.

Vi kommer att bygga nya på- och avfarter på E20 mellan Ånäs- och Munkebäcksmotet som påverkar bil- och busstrafikens framkomlighet. När vi anlägger nya bullerplank vid E20, för boende på Gustavsgatan, kommer trafiken i området att påverkas. Gång- och cykelbanan längs med E20 kommer under perioder att stängs av. Gående och cyklister hänvisas under tiden via Gustavsgatan, Idrottsgatan och Tabergsstigen.

Mer information kommer senare.

Under inledningen av 2018 kommer Minuthandelsgatan att stängas av, vilket påverkar framkomligheten för gående, cyklister och biltrafikanter. Vi bygger en ny väg, och även gångväg, i höjd med E6 till Partihandelsgatan in till Olskrokens depå.