Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelbana

Gång- och cykelbana kommer att byggas utmed södra sidan av väg 155.

Lösning

En gång- och cykelbana anläggs längs hela den södra sidan av väg 155 med så gena vägar som möjligt. Trafikverket jobbar för att göra cykelbanan så attraktiv som möjligt för trafikanterna.
Tunnlar och portar för gång- och cykeltrafikanter designas med god genomsikt för att göra dem så trygga som möjligt.
För att minska obehaget för cyklisterna i form av stänk och avgaser kommer Trafikverket sätta upp en skärm mellan cykelbanan och huvudvägen på den sträcka där vägen och cykelbanan ligger precis intill varandra. Andra lösningar som finns med är att
lägga cykelbanan högre än huvudvägen, och att lägga den längre ifrån huvudvägen.

Hur blir det under bygget?

Målet är att cykelvägen ska vara farbar så stor del av byggtiden som möjligt, ingen del av ska vara utan asfalt i mer än högst en vecka. Tyvärr är det oundvikligt att delar av cykelbanan är grusad under kortare perioder.
En viss omledning av cykelvägen (markerad med streckad linje i bilden ovan), kommer att ske från sensommaren 2010 och kommer att kvarstå till hösten 2013.

Alternativ cykelväg

Cykelvägen efter Hisingsleden stängs under byggtiden. Alternativ cykelväg är Sjumilastigen i Biskopsgården eller Sörredsvägen.