Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar Lilla Varholmen - Gossbydal - Bullerberäkning

I samband med åtgärder för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken på väg 155 har det uppkommit en del frågor kring bullermätningar. Nedan finns mer information om hur bullerberäkningar görs samt vanliga frågor och svar.

Metod för bullerberäkning

Själva beräkningsmetoden (Nordisk beräkningsmodell från 1996) utgörs av en mängd empiriska formler, dvs inte fysik utan man har tagit fram dem utifrån en mängd mätningar (massvis, tusentals) från verkligheten där man har mätt ett så kallat worst case eller värsta fall (svag medvind och normal temperatur och lufttryck). Egentligen finns det ännu värre fall (exempelvis inversion), men de är så sällsynta att det blir orimligt att dimensionera allting efter de tillfällena. (Ibland får det låta lite mer än i vanliga fall.) Man har alltså utifrån mätningar kommit fram till vad som påverkar ljudnivån från vägtrafik: trafikmängder för lätt och tung trafik, hastighet för båda trafikslagen, avstånd, mjuk eller hård mark, väglutning, skärning eller bank, skärmning, exponerat vinkelområde, reflexer, mottagarhöjd och vägbeläggning. Men, som sagt, grundar sig alla våra beräkningar på verkliga mätningar. Det skulle vara orimligt att mäta när det gäller en hel vägsträcka som i det här fallet med flera kilometer väg och flera hundra hus. Man skulle behöva mäta i hundratals punkter. Beräkningar gör vi däremot relativt enkelt i tusentals punkter eller ibland miljontals när det gäller hela kommuner. Ett annat exempel på när man inte kan mäta är när det gäller framtidsscenarier.

Renodlade mätningar gör vi fortfarande ytterst sällan i Sverige eftersom de tar så lång tid, ett år eller flera. Istället mäter vi på 500 fordon och räknar sedan om till årsmedeldygn som grundar sig på trafikmätningar och/eller prognoser. De mätningar vi brukar utföra består alltså delvis även av beräkning.

Bullerberäkningar - rapport och kartor 

Projektören WSP har presenterat en rapport med de bullerberäkningar som gjorts. rapporten kan du läsa i sin helhet via länken nedan:

Rapport Bullerberäkningar Lilla Varholmen - Gossbydal (pdf-fil, 500 kb, öppnas i nytt fönster)

Till rapporten finns ett antal bilagor i form av kartor som visar ekvivalent nivå och maximal nivå i de tre olika alternativ som beräknats - nollalternativ (d v s att ingen åtgärd genomförs) nuläge (nivåerna idag) och nivåerna med ett nytt busskörfält. 

I respektive bilaga redovisas först ekvivalent nivå (sträckan Hjuviks Bryggväg-Hällsviksvägen är uppdelad i tre olika kartor) och därefter maxnivå (också 3 kartor), vilket innebär att varje bilaga innehåller sex kartsidor. I vänster hörn på respektive kartbild anges aktuell sträcka och beräknad nivå.

Nollalternativ, ekvivalent och maximal nivå (pdf-fil, 5 Mb)

Nuläge, ekvivalent och maximal nivå (pdf-fil, 5 Mb)

Nytt busskörfält, ekvivalent och maximal nivå (pdf-fil, 5 Mb) 

Frågor och svar

Nedan finns några vanliga frågor och svar gällande bullerberäkningar.