Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sörredsmotet

Väg 155, Sörredsmotet

Sörredskorsningen byggs om till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken

Vi bygger om Sörredskorsningen till en planskild trafikplats för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för trafikanter, gods- och kollektivtrafik. Väg 155, Torslandavägen, är en viktig förbindelse mellan de centralare delarna av Göteborg och Torslanda och Öckerö kommun. Under senare år har en stor utökning av verksamheter skett i området och flera nya bostadsområden är under uppförande. Framtida planer pekar på en fortsatt kraftig expansion. Väg 155 har i tidigare studier pekats ut som en av de mest olycksdrabbade lederna i Göteborgsregionen.

Genomförandet

Under 2016 och 2017 har vi gjort förberedande arbeten, och från och med juni 2017 börjar vi bygga den planskilda korsningen som innebär att Sörredsmotet får två nya cirkulationsplatser, sex nya busshållplatser samt anpassning av berörda lokalgator och Volvospåret. Arbetena som ska utföras är omfattande och kommer innebära att trafiken påverkas. Arbetena beräknas ta ungefär två år och vara klara under 2019.