Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 160

Väg 160, Säckebäck–Varekil, ny väg

Nu ökas trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 160, sträckan Säckebäck–Varekil. Den nya vägen får hastigheten 80 km/t och hamnar strax öster om nuvarande väg. Gamla vägen kommer att användas som lokalväg, gång- och cykelbana. Förberedelser pågår.

Huvudvägen över Orust har stor regional betydelse, med pendlingstrafik in till fastlandet. Mellan Säckebäck och Varekil är det smalt och krokigt med dålig sikt och bergiga sidoområden. Vi bygger en ny väg på cirka tre km och dessutom fyra km gång- och cykelväg.
Vägen är åtta meter bred med ett körfält i vardera riktningen och hastighet 80 km/t.

HÄNDER JUST NU: Arkeologiska undersökningar samt avverkning inför vägbygget har inletts och kommer att pågå under hösten 2017.
Under ett antal veckor kommer flera gravar, så kallade stensättningar, att undersökas. Stensättningarna ligger på bergskrön på östra sidan om väg 160, ett par hundra meter söder om Varekil. Från gravarna, som förmodas vara från järnåldern, hade man en vidsträckt utsikt mot havsviken Tjuve kile. Stensättningarna har olika form. En del har en rundad form av sten andra följer berget och hällmarkens yta och breder ut sig i stjärnliknande mönster. Gemensamt för gravarna här är att ytan har beströtts med vitglänsande små kvartsbitar.

Förhoppningsvis kommer den arkeologiska undersökningen kasta ljus över vad som hänt på dessa platser. Frågetecken som vi hoppas kunna räta ut är hur miljön såg det ut innan gravarna började byggas, hur gick man praktiskt till väga, vilka spår finns kvar idag efter de ritualer som utförts här. När den arkeologiska undersökningen är avslutad och asfalten täcker dessa platser för gott så har kanske förståelsen och kunskapen om dessa gravmonument blivit betydligt större.