Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 168, delen Ekelöv-Kareby

Beslutet att välja lokaliseringsvalet "Grön korridor" är upphävt. Ett omtag görs nu för att utreda ytterligare lokaliseringsval inom det utredningsområde som beskrevs i förstudien (se bild ovan).

I arbetet med vägplanens granskningshandling gjordes ytterligare undersökningar bland annat avseende geoteknik och arkeologi. Resultaten av dessa undersökningar ligger till grund för en ny ekonomisk kalkyl för projektet. Den nya kalkylen visar på stora kostnadsökningar på grund av fakta som framkommit om geotekniska förutsättningar och beräknade kostnader för åtgärder mot buller. Därför ska vi nu titta på alternativa lösningar till lägre kostnad som så långt möjligt uppfyller projektmålen.

Bakgrund till projektet

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad framkomlighet, framför allt under semesterperioden. Vägen saknar en separerad gång- och cykelväg och dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby.

Kungälvs kommun planerar för verksamhetsområden mellan E6 och väg 574 och nya bostäder i Kareby. En koppling mellan 574 vid Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför önskvärd.