Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cyklist på väg

Väg 173, Färgelanda–Stigen, gång- och cykelväg

Trafikverket har tagit fram en vägplan för gång- och cykelväg längs väg 173 mellan Färgelanda och Stigen. Syftet är att skapa ett tillgängligt och trafiksäkert stråk för oskyddade trafikanter.

I den vägplan vi nu tagit fram är förslaget att vägen planeras från väg 172 i Färgelanda till korsningen mellan väg 173/2084 i Stigen. I vägplanen föreslår vi att gång- och cykelvägen blir 2,5 meter bred och att den byggs i huvudsak på den norra sidan av väg 173. En utbyggd cykelväg skulle kunna möjliggöra pendling med cykel för såväl skolelever som vuxna mellan Färgelanda och Stigen.

I dagsläget finns ingen finansiering för att bygga ut den tre kilometer långa vägen. En framtida utbyggnad ska finansieras med 50 procent från den regionala infrastrukturplanen och 50 procent medfinansiering från Färgelanda kommun. Trafikverket och Färgelanda kommun har en fortsatt dialog för utbyggnaden.