Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 3061, Undenäs–Kvarnsjöbacken, ökad framkomlighet

Trafikverket bygger om väg 3061, på sträckan mellan Undenäs och Kvarnsjöbacken. Vi vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten då vägen är en viktig sträcka för boende och transporter.

Väg 3061 går mellan Undenäs och Kvarnsjöbacken/Örebro länsgräns i Karlsborgs kommun. Vi vill förbättra vägen för att kunna öka säkerheten och framkomligheten för trafikanterna som rör sig längs sträckan. Totalentreprenören har etablerat sig på arbetsplatsen och arbetar nu med avtäckning av berg på nysträckningen. Sprängning av berg kommer att pågå med start i mars 2017. Projektet beräknas vara avslutat i slutet av 2017.

Vägen är i dag spårig och ojämn. Den varierar i bredd mellan 4,9 och 6,0 meter. Genom byn Skeppshult är hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen och vägen är på vissa delar smalare än 4 meter. Vägen beräknas breddas till 6,0 meter, vilket ökar säkerheten och framkomligheten för trafiken. När byggnationen är klar kommer vägen får en ny beläggning och vi kommer även genomföra dikesrensning.  En ny väg ersätter vägen genom Skeppshult.

Vad har vi gjort?

Markägarmöte har hållits med berörda fastighetsägare den 19 januari 2017. Kompensationsåtgärd för grodor gjordes inför vintern.

Den södra delen av sträckan, fram till strax söder om Hulta hagar, bärighetsförstärktes under 2013. Vi har tagit fram en vägplan för sträckan norr om Hulta, som är fastställd och vann laga kraft 4 augusti 2015.