Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 49 mellan Axvall och Varnhem.

Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg

Väg 49 Axvall–Varnhem finns med i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025. Utbyggnaden till mötesfri landsväg planeras ske 2020–2022.

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är i första hand att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och vägstandard, men även miljöförhållanden utmed vägen. Standarden blir mötesfri landsväg med en ny trafikplats vid Varnhem.

Längs sträckan finns områden med stora miljövärden bland annat för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Vid Axvalla Hed och vid Tåsjön finns Natura 2000-områden, alltså speciellt skyddade naturområden. Vägen kommer därför att anpassas till olika miljöintressen. En större faunapassage planeras på sträckan tillsammans med faunastängsel längs hela sträckan.

Som brukligt innan ett vägbygge görs en översyn av känsliga fornlämningar. Skaraborgs läns museum gräver provgropar för att fastställa gränserna för ett sedan tidigare känt gravfält. Skulle vägen riskera att göra intrång på fältet kommer ytterligare analyser att göras. Arbetet sker i samråd Länsstyrelsen och Trafikverket.

Arbetsplan för utbyggnad ställdes ut för synpunkter under hösten 2008 men avbröts. Arbetet med vägplan påbörjades igen under första delen av 2016. Vägens bredd för 2+2-delen har minskats från 21,5 till 16,5 meter.

För att veta mer om projektets tidplan, gå vidare till Fördjupning.