Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 587/570, Gunnesby, trafiksäkerhetsåtgärder och ny bro

Vi tar fram en vägplan för en ny bro över Bohusbanan på väg 587. Vi kommer även att öka trafiksäkerheten i korsningen på väg 570/väg 587.

Den bro som går över Bohusbanan i dag på väg 587 har blivit för gammal. Den har stora betongskador och behöver bytas ut. Vi kommer därför att bygga en ny bro med full bärighet. Den nya bron blir också mer trafiksäker för dem som passerar bron. Det ska till exempel finnas en gång- och cykelbana för oskyddade trafikanter.

Korsningen väg 570/väg 587 har otillräcklig standard och gång- och cykelvägar saknas delvis. I vägplanen kommer vi att utreda hur vi på bästa sätt kan öka trafiksäkerheten i korsningen.

I projektet ingår även cirka 600 meter ny gång- och cykelbana och två nya busshållplatser.

Väg 570 och väg 587 förbinds med E6 och det övergripande vägnätet i Göteborg. Länsvägarna har därmed främst en lokal funktion som uppsamlingsvägar. På väg 570 förekommer även trafik från färjan som går över Nordre älv till Kornhall.

Tidplan

Vi tar fram en vägplan. På grund av förseningar i projektet förväntas vägplanearbetet att påbörjas igen under december 2016. Byggnation planeras under 2018.