Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 587/570, Gunnesby, ny passage och trafiksäkerhetsåtgärder

Vi tar fram en vägplan för en ny passage över Bohusbanan på väg 587 samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 570 i korsningen 587/570.

Den bro som går över Bohusbanan i dag på väg 587 har blivit för gammal och fungerar inte längre för tung trafik. Vi utreder nu möjligheten till ny sträckning av vägen samt en passage förbi Bohusbanan längre norrut. I förslaget ingår även separerad gång- och cykelbana.

Korsningen väg 570/väg 587 har i dag otillräcklig standard och gång- och cykelvägar saknas delvis. I vägplanen kommer vi att utreda hur vi på bästa sätt kan öka trafiksäkerheten i området. Målet är att uppnå en trafiksäker lösning för alla trafikantgrupper och för boende längst vägen. Vi ser även över busshållplatsernas lokalisering i området.

Väg 570 och väg 587 förbinds med E6 och det övergripande vägnätet i Göteborg. Länsvägarna har därmed främst en lokal funktion som uppsamlingsvägar. På väg 570 förekommer även trafik från färjan som går över Nordre älv till Kornhall.

Vi tar fram en vägplan och avser starta byggnation vintern 2020/2021 och beräknas ta cirka ett år.

Information om fler projekt i Kungälvsområdet (pdf-fil, 1147 kB, öppnas i nytt fönster).