Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Christina Sundien.

Kommentar till artikel i GP om Västlänkens påverkan på Liseberg

Den 28 augusti 2014 publicerade Göteborgs-Posten en artikel om Västlänkens påverkan på Liseberg. Bland annat uppger man att delar av Stora scenen måste tas ner i samband med bygget, vilket inte stämmer.

I ett tidigt planeringsskede låg Västlänkens sträckning längs Örgrytevägen. Den sträckningen påverkade all bil- och kollektivtrafik längs Örgrytevägen och Korsvägen, och hade även inneburit att Liseberg behövt stänga sin huvudentré för runt 70 procent av parkens besökare.

Projektledningen för Västlänken tog därför ett beslut – tillsammans med ledningen för Liseberg – om att flytta sträckningen in på nöjesparkens område. Den nya sträckningen är sammantaget bättre, den ger en kortare byggtid, mindre störning för resenärer och trafikanter, mindre störningar för Liseberg och innebär en lägre kostnad.

Lösningen innebär att Lisebergshallen och Huvudrestaurangen behöver monteras ned, liksom förrådsbyggnader och loger till Stora scenen. Rondo och Lisebergsteatern, liksom Stora scenen och Landeriet kommer inte att beröras. Inte heller kommer Spegeldammen eller Värdshuset att påverkas. 

I vår dialog med Liseberg har nöjesparken framfört att de inte vill återuppbygga de befintliga husen. Tvärt om har Liseberg sett möjligheten att på den frilagda ytan fortsätta att utveckla verksamheten. I budgeten för Västlänken ingår återställning av nöjesparken som den ser ut idag. Således, vill Liseberg att marken och byggnaderna återställs likt befintligt kommer Trafikverket att göra det, utan kostnader för Liseberg. Vill Liseberg däremot bygga något nytt behöver de stå för merkostnaden för det själva.

De förlorade intäkter Liseberg hänvisar till i artikeln i Göteborgs-Posten den 28 augusti är en del av en pågående förhandling mellan Trafikverket och Liseberg och inget Trafikverket kommer att kommentera förrän en överenskommelse är tecknad. 

Planeringen för att störningarna för nöjesparken ska bli så små som möjligt sker i nära samarbete mellan Trafikverket och Liseberg. Avspärrningar mot bygget utformas tillsammans med Liseberg och kan bestå av exempelvis befintliga fasader. Arbetstider anpassas till nöjesparkens verksamhet och produktionsmetoder väljs så att störningen ska bli så kort som möjligt.

Skulle skada trots detta uppstå kommer det att regleras enligt gällande lag. Grundprincipen är att Liseberg, liksom övriga fastighetsägare, ska gå skadelösa.