Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Att bygga i berg

Bygget av Västlänken kommer att omfatta allt från schakt i jord och sprängning av bergtunnlar, till underjordsanläggningar och komplicerade installationsarbeten. Vi kommer att bygga tunneln både i berg och i lera.

Entreprenörerna som ska utföra arbetet med Västlänken avgör vilka byggmetoder som kommer att användas. Oavsett byggmetod ska arbetet följa Trafikverkets restriktioner för omgivningspåverkan. Restriktionerna gäller bland annat buller, vibrationer, arbetstider och påverkan på grundvatten.

Att bygga tunnel i berg

Ungefär två tredjedelar av Västlänken, inklusive stora delar av stationerna vid Haga och Korsvägen, kommer att gå genom berg. Här ska Västlänken byggas genom att berget steg för steg sprängs ut under markytan. Tunnelbygge i berg sker i ett antal steg som vi förklarar nedan. Det tar cirka ett dygn att genomföra alla stegen, sedan börjar man om med det första steget igen.

1. Förinjektering – tätning av berget

Förinjektering innebär att vi tätar de sprickor som finns i berget. Det ska vi göra för att förhindra att vatten läcker in i tunneln och att grundvattennivån sänks i omgivningen. Berget tätas genom att vi borrar cirka 20 meter långa hål i berget snett framåt från tunnelfronten och därefter sprutar in en vatten- och cementblandning i bergets sprickor.

2. Borrning, laddning och sprängning

För att bygga tunneln kommer vi att borra hål rakt in i berget från tunnelfronten, där vi placerar själva sprängladdningen. Längden på spränghålen avgörs av hur stor del av berget man vill spränga, vilket i sin tur styrs av hur känslig omgivningen är. Där omgivningen är speciellt känslig, kan man såga ut berget i stället för att spränga.

3. Skrotning och förstärkning

Skrotning innebär att vi tar ner lösa stenblock i den sprängda bergtunneln. Förstärkning innebär att stenblock sätts fast med stålbult och/eller med hjälp av armerad sprutbetong. Detta gör vi för att tunneln ska bli säker att vistas i, för att undvika att lösa stenblock faller ner i tunneln.

4. Utlastning

Stora mängder bergmassor kommer att transporteras ut från Västlänkens tunnel. Massorna är en resurs och en del kommer att återanvändas direkt i projektet. Överskottsmassorna kan till exempel användas för att fylla upp framtida hamnområden, fungera som skydd för höga vattennivåer eller för att täta soptippar.

5. Färdigställande

Slutligen lägger vi räls och installerar flera system i tunneln under mark, som ska svara för bland annat strömförsörjning, säkerhet och kommunikation inne i tunneln. Vid centralen, Haga och Korsvägen bygger och utformar vi stationerna.

Förinjektering och borrning av spränghål är två viktiga steg vid tunneldrift i berg.