Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Att bygga i lera

Bygget av Västlänken kommer att omfatta allt från schakt i jord och sprängning av bergtunnlar till underjordsanläggningar och komplicerade installationsarbeten. Vi kommer att bygga tunneln i både berg och lera.

Entreprenörerna som ska utföra arbetet med Västlänken avgör vilka byggmetoder som kommer att användas. Oavsett byggmetod ska arbetet följa Trafikverkets restriktioner för omgivningspåverkan. Restriktionerna gäller bland annat buller, vibrationer, arbetstider och påverkan på grundvatten.

Att bygga tunnel i lera

En dryg tredjedel av Västlänkens tunnel, bland annat Station Centralen, löper genom jord och lera. Dessa delar av tunneln kommer vi att bygga med en så kallad "cut-and-cover-teknik", vilket innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Arbetet utförs i ett antal etapper, se nedan.

1. Installation av stödväggar

Eftersom groparna, eller schakten, vi gräver i marken på vissa ställen kommer att bli djupa (cirka 20 meter) ska vi gräva inom stödväggar av stål eller betong. Dessa installeras innan vi börjar gräva. Syftet med stödväggarna är dels att väggarna i schakten ska vara stabila, dels att förhindra att grundvatten rinner in i schakten. Väggarna ska stöttas antingen med pålar som sätts tvärs över schakten, eller med hjälp av stålvajrar som man fäster snett utåt och ner i berg.

2. Schaktning – gräva ur jord

Nästa steg blir att schakta ur jorden i schakten. Detta är ett tidskrävande arbete och att ta upp massor från stort djup kräver planering. Vi kommer att schakta i etapper, bland annat för att se till att framkomligheten för trafiken i området fungerar.

3. Byggande av tunneldelarna

Själva tunneldelarna gjuts av armerad betong. Innan vi kan gjuta tunnelkonstruktionen måste vi bygga tunnelns bottenplatta i schaktet, vilken förankras i marken med pålar.

4. Återfyllning och färdigställande

När vi har gjutit klar betongtunnelndelen och förankrat den med intilliggande tunnel fylls schaktet igen och tunneln täcks. I vissa fall kan vi även ta bort stödväggarna. Därefter återställer vi marken ovanpå tunneln. Slutligen lägger vi räls och installerar flera system i tunneln under mark, som ska svara för bland annat strömförsörjning, säkerhet och kommunikation inne i tunneln. Vid centralen, Haga och Korsvägen bygger och utformar vi stationerna.