Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning av träd

Inför byggnationen av deletapp Centralen kommer vi att ta ned 20 träd på tidigare kombiterminalsområdet.

Arbetet inleds 26 mars och beräknas att pågå i cirka fyra dagar. Under arbetsperioden kommer framkomligheten för bussar till och från uppställningsplatserna på Gullbergsvassgatan att begränsas, men gatan är öppen för genomfartstrafik.

Under samma period kommer en alm, som står i parken vid Volviahallen, att beskäras och bindas upp för att klara kommande rivning av hallen.

Göteborgs Stad och Trafikverket har sedan 2014 inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats. De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd.