Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rosenlundsbron

Rosenlundsbron, foto: Rafael Palomo

Ledningsomläggningar i Haga och Rosenlund

I juni 2017 påbörjade vi arbetet med ledningsomläggningar i Haga och Rosenlund. I slutet av året beräknas den delen av arbetet vara klart.

Vi lägger om ledningar som i sitt nuvarande läge hamnar i konflikt med Västlänkens tunnel. Under Rosenlundskanalen borras ledningarna under kanalen, för att sedan kopplas in i befintligt ledningssystem. Ledningsomläggningarna innebär också mindre schakter för att gräva ned ledningarna i marken. När ledningarna väl ligger tillrätta återställer vi marken.

Störningar och påverkan på trafiken

Detta är ett arbete som syns och hörs. Störningar i form av buller kommer att förekomma, framför allt när grävmaskinerna arbetar. Företrädesvis arbetar vi dagtid mellan klockan 07.00-16.00, men nattarbeten kan förekomma. Våra arbeten kommer att begränsa framkomligheten för trafiken. Under respektive deletapp hittar du mer information om hur området påverkas under tiden då ledningsomläggninar pågår.