Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt för vägarbete/byggskylt om förberedande arbeten Västlänken. Foto: Ove Nordström

Pågående arbeten inför Västlänkens bygge

Inför Västlänkens byggstart 2018 ska vi genomföra vissa förberedande arbeten. Vi gör även undersökningar och mätningar för att få bästa möjliga underlag inför bygget. Här uppdaterar vi löpande information om vilka arbeten som pågår just nu.

Vid frågor kontakta Trafikverkets kundtjänst via trafikverket@trafikverket.se eller 0771-921 921.

Ledningsomläggningar Östra Hamngatan. 16 oktober påbörjar vi etapp tre av förberedande arbeten på Östra Hamngatan. Arbetet beräknas pågå till december. När vi lägger om ledningar kommer framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafiken att påverkas. Under delar av arbetet leds gående, cyklister och biltrafiken om via Klädpressaregatan och Torggatan, se mer här. Vi blockerar inga in- eller utgångar. I övrigt kommer gående och cyklister att ledas förbi arbetsområdena. Följ skyltning på plats.


Förberedande arbeten Hvitfeldtsplatsen. Den 23 oktober kommer vi att påbörja förberedande arbeten på Hvitfeldtsplatsen. Arbetet är uppdelat i två etapper och etapp ett beräknas att pågå i en vecka. I etapp ett kommer vi att utföra markarbeten för att underlätta inkopplingen av ledningar till befintligt ledningssystem. Under arbetet med etapp ett påverkas framkomligheten för gång, cykel och biltrafik. Läs mer här.


Ledningsomläggningar Haga. Mellan 9-20 oktober kommer vi att arbeta vid korsningen Södra Allégatan och Sprängkullsgatan. I samband med arbetet tas ett körfält i anspråk på Södra Allégatan. Därefter påbörjar vi arbetet på Haga Östergata, Skolgatan och Pusterviksplatsen som beräknas pågå mellan 16-27 oktober, se mer här.

Under arbetet kommer framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafiken att påverkas. Infarten till Haga Östergata, från Sprängkullsgatan, kommer att vara avstängd för biltrafik under arbetet. Under arbetsperioden kommer delar av Haga Östergata och Skolgatan att vara avstängda för biltrafik. Följ skyltning på plats.


Förberedande arbeten Centralen. Inför bygget av station Centralen förbereder vi mark och träd för att underlätta trädflytt. Vi tar bort kantsten närmast träden, beskär och binder upp grenar. De förberedande arbetena startar den 11 oktober och pågår i cirka två veckor. Under arbetet kommer framkomligheten på Bergslagsgatan för gående och biltrafiken att påverkas. På delar av Bergslagsgatan kommer ett, av två, körfält vara öppet österut. Läs mer här.


Förberedande arbeten Kvarnberget. Inför bygget av Västlänken längs med Kvarnberget behöver vi förbereda mark och träd för att underlätta trädflytt. Mellan den 2-6 oktober förbereder arborister träden. Därefter kommer vi ta bort kantsten och omgivande beläggning, skära en skåra i asfalten och flytta mindre ledningar vilket vi planerar att starta med 11 oktober. Hela arbetet beräknas att pågå i cirka fyra veckor. Läs mer om arbetet här.


Förberedande arbeten Korsvägen. Inför bygget av station Korsvägen förbereder vi mark och träd för att underlätta trädflytt. Vi tar bort kantsten närmast träden, beskär och binder upp grenar. De förberedande arbetena startar den 2 oktober och pågår i närmare tre veckor. Markarbetena påverkar det norrgående bilkörfältet närmast Universeum som stängs av klockan 9-15; arbetsområdet flyttar sig i etapper. Gång- och cykelbanan hålls öppen. Framkomligheten på gång- och cykelbanan under Landeriet påverkas några timmar under en dag. Läs mer här.


Ombyggnad av postterminalen Kruthusgatan. Arbetet beräknas pågå fram till och med sommaren 2018 och medför inga väsentliga störningar. Från och med den 1 september 2016 är parkeringsplatserna inom arbetsområdet avstängda, se karta


Markundersökningar och installation av grundvattenrör. Undersökningarna innebär bland annat att vi tittar på jorddjupet och tar jordprover för att ta reda på markens egenskaper. Oftast används en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken och arbetet medför visst buller. Grundvattenrören installeras för att vi ska kunna mäta och kontrollera grundvattennivån. Installationen utförs antingen med borrigg eller handdriven utrustning.

Arbetet tar oftast en halv till en arbetsdag och vi förflyttar oss från plats till plats på utspridda platser i Göteborg allt eftersom vi blir klara. De fastighetsägare och boende som berörs informeras om detta innan arbetet påbörjas.


Mätningar av rörelser i markytan. Vi placerar sättningsdubb på byggnader som vi fysiskt mäter av med jämna mellanrum. Som kompletterande metod använder vi oss även av satelliter och radarteknik för att övervaka och hålla koll på rörelser i marken.