Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Säkerhet på stationerna

I Västlänkens säkerhetskoncept under driftskedet ligger tyngdpunkten på strategier för utrymning och räddningsinsatser då dessa påverkar anläggningens utformning i stor utsträckning.

Utrymningskoncept

Vid brand i tåg ska det brinnande tåget köras till närmaste säkra utrymningspunkt, det vill säga till närmaste station eller ut ur tunnelsystemet. Även de tre stationerna kommer att fungera som utrymningsväg. Stationerna utformas också på ett sätt som innebär att där, även vid en större brand, finns säkra platser i väntan på assistans vid en insats.

Utrymning av station

När det brinnande tåget når station utryms det på direktiv från ombordansvarig. Utrymning av personer som befinner sig på stationen beordras av tågtrafikledning eller stationens ledningscentral. Detta omfattar de som befinner sig på plattformen, i biljetthall och i stillastående tåg vid plattform. Även verksamheter i närheten kan påverkas.

Utrymning sker genom de normala in- och utgångarna.

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten kan komma till stationen inom max tio minuter efter larm. Via separat angreppsväg eller via ordinarie uppgångar når de lämpliga angreppspunkter. Insatsen görs vid utrymnings eller angreppsväg på plattformsplanet där särskilda anordningar som exempelvis släckvatten finns.

Översvämningssäkring

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkra tunneln mot översvämning.