Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planerade upphandlingar

Entreprenad BEST består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och tele (förkortat BEST). Entreprenaden innefattar arbeten längs hela Västlänkens längd, cirka 8 kilometer.Entreprenaden kommer att genomföras som den avslutande delen i projektet.

Tidplan

Januari 2019: Upphandling påbörjas
Maj 2019:
Sista datum att lämna in anbud

Anläggningsövervakning innebär tunnelns övergripande styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer på ett sådant sätt att en säker och stabil anläggning erhålls. Anläggningens tekniska installationer är de system vars uppgift är att göra tunnelanläggningen tillgänglig för järnvägstrafik.

Tidplan

Oktober 2017: Förfrågan skickas ut
Februari 2018: Sista dag för anbudsansökan

Den andra deltävlingen gällande konstgestaltning av projekt Västlänken har nu påbörjats. Fram till 21 februari 2017 kan konstnärer lämna in sin intresseanmälan i tävlingen Kronotopia: Haga och Korsvägen. Mer information kommer att annonseras på både Trafikverkets och Statens Konstråds webbsida.

Tidplan

10 januari 2017: Annons med inbjudan till tävlingen skickades ut.
21 februari 2017: Sista dag att lämna intresseanmälan till tävlingen. 
april 2017 (ca):
Utskick av tävlingsprogram till de åtta utvalda tävlande.
16 augusti 2017: Sista dag att lämna in tävlingsförslag.

Konstnärerna kommer in i projekten medan anläggningarna fortfarande är under utformning. Därmed ges möjligheten för konstnärer, arkitekter och konstruktörer att samarbeta i avgörande gestaltningsfrågor.

Läs mer om tävlingen och lämna intresseanmälan på Statens Konstråds webbsida (öppnas i nytt fönster)

Inför byggstarten av Västlänken behöver vi bemanna upp vår organisation och upphandlar personal inom bland annat anläggningsteknik. I år är behovet 60 personer, främst byggledare inom bland annat berg, konstruktion, mark och ledningar. Men även till exempel projektingenjörer, geologer, mätning och mängdreglering. Förutom de mer byggtekniska kompetenserna behövs även specialister och stabsfunktioner.

Redan i augusti behöver vi 25 personer och ytterligare 35 till årsskiftet, främst kommer dessa att arbeta i huvudentreprenaderna som utförs med en hög nivå av samverkan.

Samverkansmodell

Entreprenaderna utförs med hög nivå av samverkan. Samverkan enligt Trafikverkets modell är ett strukturerat samarbetsinriktat arbetssätt mellan parterna framtagen för att på bästa sätt, kostnadseffektivt och tidseffektivt förbereda och genomföra entreprenaden och därigenom bidra till att uppfylla parternas affärsmässiga mål.

Modellen innebär att en gemensam samverkansorganisation bildas i vilken beställare, entreprenör och ledande underleverantörer är involverade samt att en samverkansledningsgrupp bildas. Samverkansorganisationen placeras på ett gemensamt kontor i anslutning till entreprenaden.

Tidplan

Upphandlingarna av tjänster sker successivt och annonseras på Trafikverkets webbplats under aktuella upphandlingar och Trafikverkets upphandlingsplan. Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem CTM, som du hitter under sidan Aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar