Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åmål stationsbyggnad

Åmål station, plattformsombyggnad

Trafikverket planerar för att bygga om plattformen vid Åmål Station.

Plattformen mellan spår 1 och 2 vid stationen ska byggas om och utrustas så att den uppfyller dagens krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet. Målsättningen är att skapa en trygg miljö vid av- och påstigning liksom en plattform och gångvägar anpassade för funktionshindrade.

Ombyggnationen ska också gynna tågresande i regionen där tåg på 170 m ska kunna stanna på båda sidor av plattformen. Det innebär att plattformsövergången måste flyttas till ett nytt läge. Plattformsövergången ska förses med en bomanläggning för en säker passage.

Planerade åtgärder

  • En ny och högre plattform
  • Flytt av plattformsövergången
  • En bomanläggning för säker passage
  • Väderskydd och bänkar
  • God belysning
  • Hinderfria gångvägar med ledstråk

Projektet befinner sig i slutskedet av planeringsfasen och åtgärden planeras för genomförande under sommarhalvåret 2018.

Läs mer om projektet under fördjupning.