Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro 14-90-1, förslag om indragning av allmän bro

Trafikverket föreslår att bro 14-90-1, västra Övre Buane, dras in från allmänt underhåll. Eftersom bron ligger utanför detaljplanelagt område, föreslår vi att bron rivs när den har dragits in.

Bron ligger på en enskild väg och går över en bäck 2 km från västra Övre Buane, Tanums kommun. Vägen har enbart en lokal trafik. Det är nära till väg 164 från båda sidor av bron. 

Fakta om bron 14-90-1

Bron byggdes 1936 och är en fritt upplagd plattbro. Den är cirka 5 meter lång och 6,1 meter bred.

Den enskilda vägen går parallellt med väg 164. Den ansluter till väg 164 på båda sidor av bron, cirka 100 meter från båda hållen. Bron finns på en enskild väg, vilket inte är en övergripande väg i vägsystemet. Bron ligger heller inte inom detaljplanelagt område.