Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45, Vänersborg–Frändefors, mötesfri landsväg

Trafikverket planerar att bygga om E45 mellan Vänersborg och Frändefors till mötesfri landsväg med mitträcke. Syftet är att öka säkerheten och förbättra framkomligheten.

E45 utgör ett viktigt transportstråk genom Dalsland och ingår i det nationella stamvägnätet. För att öka säkerheten planerar vi att bygga ut sträckan mellan Liden och Ekenäs mosse till en mötesfri landsväg med mitträcke, ta bort fasta hinder inom vägens sidoområden och minska antalet anslutningar till E45.

Eftersom det inte finns någon finansiering för projektet i förslag till ny nationell plan för tidsperioden 2018–2029 kommer vi att pausa arbetet med vägplanen tills fiansieringsfrågan är löst. Den nationella planen revideras vart fjärde år och nästa revidering är 2022.

Under samrådet i juni 2018 presenterar vi de förslag på lösningar som finns i nuläget. Vi sammanställer och diarieför de synpunkter som kommer in och ser till att de tas med i arbetet när vi startar upp projektet igen.