Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E45, Vänersborg–Frändefors, mötesfri landsväg

Projektet är pausat, och vi utreder i en åtgärdsvalsstudie hur vi kan göra sträckan mer trafiksäker.

Eftersom projektet är pausat och sträckan kommer att ingå i en åtgärdsvalsstudie, kommer vi att ta bort den här sidan 7 mars.

I arbetet med åtgärdsvalsstudien kommer vi att ha diskussioner med inblandade kommuner, och du kan framföra eventuella synpunkter genom dem. När åtgärdsvalsstudien är klar, och vi har ett förslag på åtgärd, kommer det att finnas nya möjligheter att komma med åsikter via samråd och granskning i vägplaneprocessen.

E45 utgör ett viktigt transportstråk genom Dalsland och ingår i det nationella stamvägnätet. För att öka säkerheten planerar vi att bygga ut sträckan mellan Liden och Ekenäs mosse till en mötesfri landsväg med mitträcke, ta bort fasta hinder inom vägens sidoområden och minska antalet anslutningar till E45.

Eftersom det inte finns någon finansiering för projektet i förslag till ny nationell plan för tidsperioden 2018–2029 kommer vi att pausa arbetet med vägplanen tills fiansieringsfrågan är löst. Den nationella planen revideras vart fjärde år och nästa revidering är 2022.

Under samrådet i juni 2018 presenterade vi de förslag på lösningar som finns i nuläget. Vi har sammanställt och diariefört de synpunkter som kommit in och ser till att de tas med i arbetet när vi startar upp projektet igen.